Cenník

Cenník


sadzieb na telefonickú objednávku okrajových častí, blízkych obcí a preprava mimo región

Cenník

platný od 1.6.2020

  • okrajové časti mesta
  • blízke obce
  • mimo región
  • letiská
Cenník PDF
Mesto

Mesto od 4,00 €
Priemyselný park Šalková , Senica , Kynceľová

Obce

Obce od 5,00 €
Horná Mičiná , Šalková , Selce , Nemce , Riečka , Tajov , Malachov , Horné Pršany Iliaš , Kremnička od vozovni , Suchý vrch (reštaurácia) , Nový Svet , Ovocná

Obce od 6,00 €
Príboj , Riečka – Nevoľné , Malachov (vlek) , Rakytovce , Uľanka

Obce od 7,00 €
Dolná Mičiná , Môlča , Priechod , Selce – Čachovo , Vlkanová , Koliba u sv. Krištofa Badín , Autocamping Tajov a nad

Obce od 8,00 €
Selce – Fuggerov dvor , Harmanec , Hotel Lesák , Hronsek , Badínske jazero Fort Geronimo , Uľanka ŽS , Badín nad Ludvíka Svobodu , Slovenská Ľupča

Obce od 9,00 €
Čerín , Dolný Harmanec , Lodenica – Mlyn , Králiky , Kordíky , Špania Dolina

Obce od 10,00 €
Čačín , Bečov , Lučatín , Baláže , Sielnica , Kaskády , Sliač – letisko , Veľká Lúka Polkanová , Šachtičky

Obce od 11,00 €
Sebedín , Poniky , Podkonice , Staré Hory , Horný Harmanec + jaskyňa , Sliač Dúbravica , Oravce , Lukavica , Sielnica za otočku , Grajciar

Obce od 12,00 €
Medzibrod , Moštenica , Ponická Lehôtka , Sliač – Kúpele

Obce od 13,00 €
Ponická Huta , Turecká , Sampor, Kováčová

Obce od 14,00 €
Brusno , Dolný a Horný Jelenec , Ľubietová , Hiadeľ

Obce od 15,00 €
Zvolen AS , Hrochoť , Motyčky , Kováčová chaty , Brusno Kúpele, Hospic Ľubietová

Obce od 16,00 €
Dubová , Nemecká , Strelníky , Budča

Obce od 18,00 €
Predajná , Donovaly , Zvolen Sekier

Letiská

Letiská 140,00 € – Bratislava letisko

Letiská 150,00 € – Košice, Budapešť

Letiská 160,00 € – Krakov

Letisko 190,00 € – Schwechat


Minimálne jazdné do uvedených obcí a častí mesta. Vyhradzujeme si právo zmeny cien a trás.

Cenník


sadzieb v meste Banská Bystrica, okrajových častí, blízkych obcí a preprava mimo región

Jazda na taxameter

Jazda v meste a mimo mesta v sadzbe 1 a 5 alebo na základe dohody:

Sadzba 1 – výjazd – 0,70 € + 0,70 €/1km – minimálny výjazd – 2,50 €
Sadzba 2 – výjazd – 0,80 € + 1,00 €/1km – minimálny výjazd – 4,00 €
Sadzba 3 – čakanie – 10,00 €/1hodina
Sadzba 4 – extra služba – 10,00 €
Sadzba 5 – extra služba – 20,00 €

Jazda v centre mesta – 3,00 € – 4,50 € – 5,50 € – 6,50 € do 4 pasažierov

Jazda v centre mesta – 4,50 € – 6,50 € – 8,00 € – 9,50 € od 5 pasažierov

Pri ceste 5-6 pasažierov mimo mesto – Sadzba 2

Extra služby

Donášková služba:

v meste 10,00 € + cena nákupu

mimo mesta 8,00 € + cesta + cena nákupu

Odšoférovanie vozidla:

v meste základná sadzba 20,00 €

mimo mesto sadzba 1 x 2 minimálne 20,00 €

Príplatky

1,00 € – zástavka po trase, za zvieratá – lyže, veľké cestovné kufre, hudobné, pracovné nástroje – kočík ….

Cena dohodou – nadrozmerný náklad

1,5 násobok – pri ceste tam a späť v zóne a mimo mesta

2 násobok ceny – jazda cez dve zóny

Príplatok + 1€ – Vianoce 25,26, Nový rok, Veľký piatok, Jarmok

Príplatok + 2€ – Vianoce 24, Silvester

Znečistenie vozidla sa účtuje sumou 100,00 € !!!

Cenník

platný od 1.6.2020

  • na taxameter
  • extra služby
  • príplatky
Cenník PDF

Copyright © 2019 HALÓ BB s.r.o. Všetky práva vyhradené.