Cenník

Cenník


sadzieb na telefonickú objednávku okrajových častí, blízkych obcí a preprava mimo región

Cenník

platný od 1.10.2021

  • okrajové časti mesta
  • blízke obce
  • mimo región
  • letiská
Cenník
Mesto

Mesto od 4,00 €
Jakub, Podlavice, Sásová, Vršacká, Zadarská

Mesto od 4,50 €
Bórová, Kynceľová, Od Oblačnej, Priemyselný park Šalková, Senica

Obce

Obce od 6,00 €
Iliaš, Kremnička od vozovni, Malachov, Nemce, Nový Svet, Ovocná, Selce, Slnečné stráne, Šalková

Obce od 7,00 €
Horná Mičiná, Malachov (vlek) Príboj, Rakytovce, Riečka, Tajov, Zelená záhradky

Obce od 8,00 €
Horné Pršany, Priechod, Riečka – Nevoľné, Uľanka

Obce od 9,00 €
Badín, Dolná Mičiná, Selce – Fuggerov dvor, Selce – Čachovo, Vlkanová Koliba u sv. Krištofa, Môlča, Nemce – Selce

Obce od 10,00 €
Harmanec, Hronsek, Králiky, Sliač–letisko, Slovenská Ľupča, Suchý vrch(reštaurácia) Špania Dolina

Obce od 11,00 €
Králiky vlek a chaty, Kordíky, Polkanová

Obce od 12,00 €
Bečov, Čerín, Dolný Harmanec, Lodenica – Mlynčok, Poniky, Sielnica, Šachtičky

Obce od 13,00 €
Baláže, Čačín, Lučatín, Lukavica, Podkonice, Ponická Lehôtka, Sebedín, Sliač Staré Hory, Veľká Lúka

Obce od 14,00 €
Grajciar, Horný Harmanec, Sampor, Sielnica za otočku

Obce od 15,00 €
Dúbravica, Kováčová, Medzibrod, Moštenica, Oravce, Ponická Huta, Sliač – Kúpele

Obce od 16,00 €
Kováčová chaty, Turecká, Králiky-Kordíky

Obce od 17,00 €
Brusno, Dolný Jelenec, Hiadeľ, Hrochoť, Ľubietová, Zvolen centrum

Obce od 19,00 €
Horný Jelenec, Motyčky, Brusno kúpele

Obce od 20,00 €
Hospic Ľubietová, Nemecká

Obce od 22,00 €
Budča, Donovaly, Predajná, Strelníky, Zvolen Sekier

Letiská

Letiská 160,00 € – Bratislava letisko

Letisko 170,00 € – Budapešť, Košice

Letisko 220,00 € – Schwechat


Minimálne jazdné do uvedených obcí a častí mesta. Vyhradzujeme si právo zmeny cien a trás.

Cenník


sadzieb v meste Banská Bystrica, okrajových častí, blízkych obcí a preprava mimo región

Jazda na taxameter

Jazda v meste a mimo mesta v sadzbe 1 a 5 alebo na základe dohody pri dodržaní minimálneho jazdného do uvedenej lokality:

Sadzba 1 3,00 € – 3,50 € – 4,50 € – 5,00 € – 6,00 € 
Sadzba 2 – výjazd – 0,70 € + 0,70 €/1km – minimálny výjazd – 3,00 €
Sadzba 3 – výjazd – 0,80 € + 1,00 €/1km
Sadzba 4 – čakanie – 10,00 €/1 hodina
Sadzba 5 – výjazd– 0,80 € +0,80 €/1km

Jazda v centre mesta – 3,50 € – 4,50 € – 5,00 € – 6,00 € do 4 pasažierov

Jazda v centre mesta – 5,50 € – 7,00 € – 7,50 € – 9,00 € od 5 pasažierov

Pri ceste do 4 pasažierov mimo mesta sadzba 5

Pri ceste 5-6 pasažierov mimo mesta sadzba 5 x 1,5

Extra služby

Donášková služba:

v meste 10,00 € + cena nákupu

mimo mesta 8,00 € + cesta + cena nákupu

Odšoférovanie vozidla:

v meste základná sadzba 20,00 €

mimo mesto sadzba 5 x 2 minimálne 20,00 €

Štartovanie vozidla – 10 €

Príplatky

1,00 € – zástavka po trase, za zvieratá, lyže, veľké cestovné kufre, hudobné / pracovné nástroje – kočík ….

Cena dohodou – nadrozmerný náklad

1,5 násobok – pri ceste tam a späť v zóne a mimo mesta

Príplatok + 1€ – Festivaly, Vianoce 25,26, Nový rok, Veľký piatok, Jarmok

Príplatok + 2€ – Vianoce 24, Silvester

Znečistenie vozidla sa účtuje sumou 100,00 € !!!

Akciová cena platí iba na telefonickú objednávku!!!

Cenník

platný od 1.10.2021

  • na taxameter
  • extra služby
  • príplatky
Cenník

Copyright © 2023 HALÓ BB s.r.o. Všetky práva vyhradené.